Usługi budowlane

Usługi budowlane obejmują budowę i odbudowę, wszelkie ulepszenia polegające na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji lub modernizacji oraz rozbiórkę i remont konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materiałów budowlanych i elementów składowych. W szczególności są to prace polegające na:

  • przygotowaniu terenu pod budowę,
  • wznoszeniu kompletnych obiektów budowlanych, takich jak budynki czy budowle wchodzące w skład małej architektury oraz wykonywaniu robót wchodzących w zakres inżynierii lądowej i wodnej,
  • wykonywaniu instalacji budowlanych i robót wykończeniowych.

Każdego z naszych pracowników cechuje doświadczenie i profesjonalizm w podejściu do zadań, co pozwala na właściwe zarządzanie czasem i osiągnięcie zamierzonego efektu. Podczas wykonywania zlecenia macie Państwo możliwość stałego kontaktu z osobą nadzorującą, w celu omawiania ewentualnych zmian, uaktualniania wyceny i kontrolowania przebiegu prac.

Akcesoria budowlane

Rodzaje wykonywanych prac budowlanych

W ramach świadczonych przez nas usług realizujemy inwestycje jako generalny wykonawca lub prowadzimy tylko wybrane fragmenty zlecenia, takie jak roboty ziemne, wykonywanie stanu zero, wylewanie szkieletów żelbetowych czy stropów, prace przy zadaszeniu, a także pełny zakres robót wykończeniowych.
Jak widać, usługi budowlane mogą przybrać różny wymiar, dlatego też warto postawić na kompetentnych wykonawców, którzy poradzą sobie z każdym zadaniem. Wykonujemy wszelkie prace budowlane i remontowe wykorzystując najnowsze technologie stosowane w budownictwie. Chętnie służymy pomocą w doborze odpowiednich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia niezbędnych robót.